Quá trình phát triển

Năm 2004: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà theo Giấy CNĐKKD số 4112015079 -Ngày 27/05/2004 : Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM

Ngày 4/3/2009: Thành lập Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Sơn Hà

Ngày 15/12/2010: Chuyển thành Công ty TNHH Sơn Hà Sài Gòn và nâng vốn điều lệ từ 39 tỷ lên 80 tỷ đồng

Ngày 22/12/2010: Chuyển thành Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Ngày 08/04/2016: Nâng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 180 tỷ đồng

Tháng 11/2016: Nâng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 201,6 tỷ đồng

Thông tin cổ phiếu: SHA (HOSE)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

 

 

Chat với chúng tôi.
0943.666.777