CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

Sáng ngày 27/4/2018, tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn đã tổ chức Đại dội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Showroom

Sản phẩm bồn nước Inox bao gồm hai dòng sản phẩm chính là bồn đứng và bồn ngang phục vụ nhu cầu chứa nước sinh hoạt hộ gia đình và các công trình xây dựng....

Một số sản phẩm chính: