CafeF quan tâm và đưa tin về hoạt động của Sơn Hà Sài Gòn thời gian gần đây

Gần đây, ông LÊ HOÀNG HÀ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã có buổi trả lời phỏng vấn với phóng viên báo CafeF về mô hình quản trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua.

Showroom

Sản phẩm bồn nước Inox bao gồm hai dòng sản phẩm chính là bồn đứng và bồn ngang phục vụ nhu cầu chứa nước sinh hoạt hộ gia đình và các công trình xây dựng....

Một số sản phẩm chính: