Ngày Nội dung Tải về
26/07/2018 Công ty Lê Gia thông báo giao dịch Download
09/06/2018 Công ty Lê Gia thông báo giao dịch Download
09/06/2018 Công ty CP SHC thông báo giao dịch Download
09/06/2018 Báo cáo kết quả giao dịch của Công ty Lê Gia Download
09/06/2018 Thông báo Công ty CP Đầu tư LGC Việt Nam không còn là cổ đông lớn Download
09/06/2018 Thông báo Công ty CP Tập đoàn SHC không còn là cổ đông lớn Download
11/05/2018 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu Cổ Phiếu Công ty LGC Download
30/04/2018 Thông báo giao dịch cổ phiếu Lê Gia ( CD Noi Bo) Download
03/02/2018 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty SHC Download
03/02/2018 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty SHC Download
03/02/2018 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty LGC Download
03/02/2018 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty LGC Download
31/01/2018 Thông báo Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT trở thành cổ đông lớn Download
31/01/2018 Báo cáo kết quả giao dịch của Chủ tịch HĐQT Download
31/01/2018 Thông báo cổ đông lớn - Công ty SHC giảm tỷ lệ sở hữu Download
24/01/2018 Chủ tịch HĐQT Công ty SHA thông báo đăng ký mua cổ phiếu Download
31/10/2017 Thông báo Công ty CP Tập đoàn SHC trở thành cổ đông lớn Download
31/10/2017 Thông báo Công ty CP Đầu tư LGC Việt Nam trở thành cổ đông lớn Download
31/10/2017 Công bố thông tin về việc Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà Download
17/10/2017 Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà thông báo chuyển nhượng cổ phiếu Download
23/11/2016 Thông báo thay đổi Cổ Đông lớn Bà Nguyễn Thị Hạnh Download
02/11/2016 Thông báo tỷ lệ giao dịch CĐ lớn Nguyễn Thị Hạnh Download
12/09/2016 Báo cáo GD CĐ lớn Nguyễn Thị Hạnh nắm giữ 6,9% Download
07/09/2016 Thông báo giao dịch CĐ lớn Nguyễn Thị Hạnh Download
01/06/2016 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Lê Hoàng Hà - CT HĐQT Download
23/05/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua Download
17/08/2015 Báo cáo về thay đổi cổ đông lớn Lê Việt Cường Download
18/06/2015 Người liên quan B.Ngô Thị Thanh Lan P.TGĐ đã bán cổ phiếu Download
18/06/2015 TB: Bà Ngô Thị Thanh Lan P. Tổng giám đốc đã bán cổ phiếu Download
04/06/2015 Người liên quan B.Ngô Thị Thanh Lan P.TGĐ đăng ký bán cổ phiếu Download
04/06/2015 Bà Ngô Thị Thanh Lan P.TGĐ đăng ký bán cổ phiếu Download
15/05/2015 Thông báo thay đổi cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Hằng Download
9/01/2015 Thông báo kết quả giao dịch người có liên quan của Bà Ngô Thị Thanh Lan Download
9/01/2015 Thông tin kết quả giao dịch cổ phiểu Bà Ngô Thị Thanh Lan Download
08/12/2014 Ông Nguyễn Trần Tân Nguyên người có liên quan đăng ký bán cổ phiếu Download
08/12/2014 Bà Ngô Thị Thanh Lan đăng ký bán cổ phiếu Download
26/11/2014 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Ngô Thị Thanh Lan Download
26/11/2014 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan bà Ngô Thị Thanh Lan Download
11/11/2014 Người có liên quan của bà Ngô Thị Thanh Lan đăng ký mua cổ phiếu Download
11/11/2014 Bà Ngô Thị Thanh Lan đăng ký mua cổ phiếu Download
CÁC GIẢI THƯỞNG