Ngày Nội dung Tải về
21/04/2018 Công bố báo cáo thường niên năm 2017 Download
28/07/2017 Giải trình chênh lệch BCTC HN Download
28/07/2017 Giải trình chênh lệch BCTC Download
28/07/2017 Công bố BCTC hợp nhất Q2 năm 2017 Download
28/07/2017 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp Q2 Download
28/07/2017 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 Download
21/04/2017 Báo cáo thường niên 2016 Download
19/04/2016 Công bố báo cáo thường niên 2015 Download
17/04/2015 Báo cáo thường niên năm 2014 Download
15/04/2014 09h01' Báo cáo thường niên 2013 Download
10/04/2013 00h00' Bao cao thuong nien SHA.2012 Download
10/04/2013 00h00' Cong bo thong tin BC thuong nien SHA 2012 Download
CÁC GIẢI THƯỞNG